SLB

Research on SLB

 • Literary Criticism on Dr. SLB’s Novels
  • Ga.Na.Bhatt, Sathyashodaka S.L. Bhyrappa, 2016
  • L.S. Seshagiri Rao (ed.) Avaranada Avalokana (Bangalore: Sundara Prakashana), 2007
  • V. Tilak & M. Shah (eds.) The World of S.L. Bhyrappa’s Novels (Pune: Chandrakala Prakashan), 2007
  • D. Kulakarni: S.L. Bhyrappa (Bangalore: Navakarnataka Publication Pvt. Ltd.), 2006
  • S.V. Prabhavathi (ed.) Chitti-Bhitti: S.L. Bhyrappanavara Kadambrigala Vimarshe (Bangalore: Vasantha Prakashana), 2005
  • U.S. Ital (ed.) Bhyrappanavara Kaadambarigalu: Oandu Adhyayana (Kundapura: Bhandakar’s College), 2005
  • Vijayashree (ed.) Mandra-Manthana (Bangalore: Sahitya Bandara), 2005
  • K. Venkatesh (ed.) Bhyrappanandana Volume 2 (Bangalore: Kondajji Printers & Publishers), 2005
  • Belagere Krishna Shastry, Marayaladeetae (Bangalore: Abhinava), 2004
  • Satyavrantha (ed.) Samakaaleena Sahitya (Hindi Translations) (New Delhi: Khitabghar Prakashan), 2003
  • M.S. Venkataramaiah (ed.) Mandravalokana (Mysore: Bharati Prakashana), 2003
  • Dr. Sumatheendra Nadig (ed.) S.L. Bhyrappa Avara Krutigala Vimarshe (Bangalore: Sundara Prakashana), 2002
  • Srinivasa Havanoor (ed.) Dr.S.L. Bhyrappa Avara Kadam Kathanagalu (Mangalore: Prasadhana Prakashana), 1999
  • K. Venkatesh (ed.) Bhyrappanandana Volume 1 (Bangalore: Kondajji Printers & Publishers), 1993
  • Leelavathi Thoranagatti, The Nature of Bhyrappa’s Novels (Gadag: Vidyanidhi Pakashana), 1992
  • Dr. Vijaya (ed.) S.L. Bhyrappanavara Parva Ondu Sameekshe (Bangalore: Ila Prakashana), 1983
  • Madhava Kulakarni & M. Govindarao (eds.) Sahaspandana: Essays on Aspects of Bhyrappa’s Novels by Creative Writers and Critics (Bangalore: Sahitya Bandara), 1978
 • Doctoral and M.Phil thesis on Dr. SLB’s Novels
  • Problem of Cultural Translation- Study of Bhyrappa's Novels in English by Dr Sharayu Potnis, Shivaji University, 2012
  • Bhyrappa's Parva- Mahabharata demystified by Sharayu Potnis, Goa University, 2001
  • Bhyrappanavara Kadambarigala Shilpa by Chandravathi Shetty Kannada Vishwavidyalaya Hampi, 2010
  • Bhyrappanavara Parva – Ondu Toulanika Adhyayana by K Malathi University of Mysore, 2006
  • Bhyrappanavara Kadambarigalalli Samskruthi, by V B Reddera Kannada Vishwavidyalaya Hampi, 2004
  • Bhyrappanavara itteechina Kadambarigala Vastu Vinyasa by Bagevadi Shylaja Karnataka Vishwavidyalaya Dharawad, 2002
  • Bhyrappanavara Kadambarigala Swaroopa by Leelavathi Thoranagatti, Karnataka Vishwavidyalaya Dharawad,1986
  • Bhyrappanavara Kadambarigalalli Streepatra Chitrana by R.S. Dindor Karnataka Vishwavidyalaya Dharawad, 1995
Back To Top